Med en håndfull ryttere og fektere, flere bueskyttere og kanonskyttere skulle denne sveiten kanskje hatt status som eget Compagnie. Siden de fleste i sveiten har sitt utspring i Oslo og derfor i stor grad deler sin medlemsmasse med Compagnie d’Oslo, har sveiten likevel så langt kun vært en geografisk betegnelse mens aktiviteten har vært ledet sammen med Compagnie d’Oslo.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Frilansene - Grande Compagnie de Norvége. All Rights Reserved