Med en håndfull ryttere og fektere, flere bueskyttere og kanonskyttere skulle denne sveiten kanskje hatt status som eget Compagnie. Men siden de fleste i sveiten har flyttet ut fra Oslo og derfor i stor grad deler sin medlemsmasse med Compagnie d’Oslo, har sveiten likevel så langt kun vært en geografisk betegnelse, mens aktiviteten har vært ledet sammen med Compagnie d’Oslo.