Med tilhold utenfor Mandal utgjør denne gjengen med fektere og kanonskyttere en liten, men vesentlig og aktiv del av Frilansene. De er ofte med på treningshelger rundt om i Norge, og kampanjer internasjonalt.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Frilansene - Grande Compagnie de Norvége. All Rights Reserved