Avdelinger

Frilansene er organisert med mindre lokale avdelinger der det bor en del medlemmer og foregår lokal trening. Avdelinger med mer enn to aktiviteter og minst 10 medlemmer går under navnet Comagni, mens en mindre annsamlingene omtales som en Sveit.