Batallie de Norvege

Når Frilansene samler egne styrker og andre grupper for samkjørt strid eller show, gjøres dette som en militært organisert gruppering og denne midlertidige organisasjonen vil normalt kjempe under banneret Batallie de Norvege. Frilansene Batallie de NorvegeBanner