En av periodens dødeligste og mest fryktede krigere var den relativt lett rustede bueskytteren. Med buer på opp imot 200 punds trekkstyrke, kunne de sende avgårde tunge, dødelige piler med god treffsikkerhet på oppimot 200 meters hold. Og selv med solid rustning som hindret pilen skjære inn i kroppen, kunne anslaget av nok slike piler slå en mann i svime, eller ut av salen.

Frilansene har i samarbeid med Norsk Langbuelag grunnlagt det «frie norske buekompani» som driver med fokus på krigsbueskyting og også konkurranseformer med tunge buer. Det være seg skyte langt med tunge piler, eller vise frem hvordan rustninger duger på kloss hold.