Compagni de Hamar

Denne avdelingen er en av de eldste delene av Frilansene og har siden tidlig oppstart hatt aktive buekyttere, fektere og ryttere. Compagniet er under ledelse av Ola Onsrud.