Compagni d’Oslo

Frilansenes utspring rundt Trosterudstallen og senere Alna Ridesenter førte også til at hovedkompagniet med både kanon, rytteri, fektere og bueskyttere har ledet ann og holdt fellestreninger på østlandet, på regulær basis i vinterhalvåret. Ledelsen for Oslo compagniet har også vært den samme som foreningens overordnende organisasjon. I dag omfatter Compagni d’Oslo medlemmer på hele Østlandet, fra Eidskog i øst til Tønsberg i vest.