Foreningens historie

Frilansene startet som en ryttergruppe med spesiell interesse for middelalder, på Trosterudstallen i 1997. Før dette hadde mange av medlemmene vært aktive med levende rollespill i foreningen Purpurordenen. Med ryttergruppa kom en økt interesse for historisk forskning og gradvis skjedde en dreining fra fokus på rollespill til levendegjøring av historie. På slutten av 1990-tallet ble ryttergruppa skilt ut av foreningen St. Halvards gilde, som en egen forening som fikk navnet Frilansene. Gruppa holdt 2001 sine første «skikkelige» turneringer og hadde de tidlige årene et stor crew, med minst en hestepasser per hest. Under hærkampsamlingene på Kvennin gård, ble det hvor høst samlet fektere og ryttere til slag og sosialt samvær under Våpenleik. Etterhvert ble det med flere fektere i foreningen og showene ble utvidet med kampoppvisninger med fotsoldater. Bueskyttere kom også til og i mange år tilbød vi bueskyting med historiske buer for publikum. Ridderskolen for barn ble også utviklet og vokste år for år, til å bli en opplevelse de aller minste sent vil glemme.
Den internasjonale aktiviteten begynte tidlig og vi reiste i mange år med Trosterudsstallens hestebuss til Sverige, Belgia og Frankrike hvor vi deltok i internasjonale turneringer og middelalderfestivaler. Nye kontakter ble knyttet og medlemmer deltok etterhvert i turneringer over hele verden. Men dette var «før Facebook», så knapt noen husker at det skjedde…
Rundt 2007 gikk foreningen til innkjøp av middelalderkanonen Margrete, og her vokste det også fram en stor gjeng med skyttere som kunne vise bruk av mindre håndkanoner. Med disse kunne vi la barn og voksne høre og ikke minst, føle «Margretes Vrede» når 1400-tallets høyteknologiske våpen smeller av 200 gram krutt i hver ladning.
Rundt 2010 begynte foreningen for alvor å jobbe med bruk av hester mot fotsoldater på slagfelt. Dette hadde vi gjort i årene før også, men nå ble det hele formalisert med en «krasj-team» med fotsoldater som er trent i å ta i mot rytternes lanser og kaste seg unna i aller siste øyeblikk når hester og riddere stormer mot linjen i full galopp. Høsten 2011 var vi med på Gotland, da Battle of Wisby ble etablert, og vi har siden det vært en etablert og kjærkommen del av slaget.
Siden tidlig på 2000 tallet har samarbeidet med Trollspeilet rytterskole vært tett, men opp mot 2020 var de fleste av Frilansenes ryttere samlet med sine stidshestene stående fast på Eidskog, og samarbeidet ble enda tettere og mer formalisert.
I dag er frilansene en levende historie forening med ryttere, fektere, håndverkere og historientusirster som søker å utforske historien gjennom kildegransking, og teste ut teorier og teser gjennom praktisk utøving, være seg håndverk, kamp til fots eller på hesteryggen eller gamle matoppskrifter, laget på bål i en gjennomført middelalderleir.