Frilansene er nettopp det ordet beskriver (og opprinnelig kommer fra), vi er en gruppe som riddere og leiesoldater, som leier ut våre tjenester til de som kan betale oss (godt nok). Vår hovedfokus er kamp, slag og turneringer men vi gjør også våpendemonstrasjoner og snillere ting som ridderskole for barna.

Wikipedia: «Ordet kommer av det engelske «freelance», det vil si «fri lanse», altså en ridder eller leiesoldat som tok arbeidsoppdrag for den som betalte best. «Å frilanse» betyr «å jobbe frilans», det vil si som frilanser.»