Grande Compagnie de Norvége

Frilansene består av flere mindre enheter (Compagnier og Sveiter) lokalisert rundt om i Norge. Når flere er samlet opererer de under navnet Frilansene Grande Compagnie de Norvége.