Historisk forskning

I vår evige jakt på innsikt og forståelse av middelalderens strid, stridsteknikker og hverdagsliv, gransker vi kilder nøye og prøver å vise fram det som er mest representativt. Noen ganger vil også det spektakulære komme til syne, men vår grunnholdning er at vår framtreden og bekledning skal gi et riktigst mulig bilde av en tenkt leiesoldatavdeling fra Norge, tidlig på 1400 tallet.