Nidaros sveit

Vår nordligste avdeling består av et par dugelig ryttere som også vet å plukke opp et sverd eller en bue.