Organisasjon

Frilansene er en frivillig forening for historisk interesserte. Vår spesielle fokus på strid i soldatliv i middelalderen samler i hovedsak medlemmer som er ryttere, fektere, bueskyttere, kanonskyttere, men også en håndfull andre med spesiell interesse for Norge under dronning Margrete, tidlig på 1400 tallet.

Vår formål er å være en kulturhistorisk interessegruppe for europeisk middelalder, med fokus på Kalmarunionen – perioden 1397-1434. Vi driver historisk forskning, aktivitet og formidling innen sine virkeområder for perioden. Gjennom forskning legger vi grunnlaget for hvordan aktiviteten skal utføres, gjennom aktivitetene bekreftes forskningen, og gjennom formidling videreføres kunnskapen.

Et av våre verktøy i søken på ny kunnskap er ved å gjenspeile et tenkt norsk frikompani under Kalmarunionen. Herunder forsker de militære grenene hver for seg ved lesing, gjenskaping og utprøving, på sine særområder, men også sammen, for å forstå samspillet mellom feks rytteri, bueskyttere og fotsoldater.