Riddersport

Like lenge som frilansene har vært en gruppe for historisk interesserte til fots og til hest, har vi hatt ryttere som har ønsket å trene for å nå høyere mål med kampteknikkk og rideferdighet. Riddersportdelen av gruppen ble derfor tidlig etablert og har de siste årene operert mer eller mindre på engenhånd og holdt kurs og treningehelger hvor de har  rekruttert mange nye ridderspirer. Du finner mer informasjon om Riddersport og stridstrening til hest på riddersport.no