Med en håndfull ryttere og fektere, flere bueskyttere og kanonskyttere skulle denne sveiten kanskje hatt status som eget Compagni. Men siden de fleste i sveiten har sitt utspring i Oslo og derfor i stor grad deler sin medlemsmasse med Compagni d’Oslo, har sveiten så langt kun vært en geografisk betegnelse mens aktiviteten har vær ledet sammen med Compagni d’Oslo.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Frilansene - Grande Compagnie de Norvége. All Rights Reserved